Shanmukh Jaswanth

Anchor Ravi

Lahari Shari

Anee Master

Natraj Master

Jaswanth Padala

Swetha Varma

Siri Hanumanth

Anchor Lobo

Artist Priya

Sarayu Suman

VJ Sunny

Maanas