Trisha-Varun Manian

Karisma kapoor-Abhishek bachchan

Mehreen Pirzada -Bhavya Bishnoi

Rashmika- Rakshit Shetty

Akhil- Shriya bhupal