Faisal Shaikh - 28.2M

Rubina Dilaik - 8.6M

Nia Sharma - 7.6M

Amruta Khanvilkar - 1.8M

Niti Taylor - 3.2M

Dheeraj Dhoopar - 4.3M

Paras Kalnawat - 1.4M