Faisal Shaikh-1

Jannat Zubair Rahmani-2

Mohit Malik-3

Tushar Kalia-4

Rubina Dilaik-5

Sriti Jha-6

Chetna Pande-7