Mohit Malik - 1

Tushar Kalia - 2

Jannat Zubair Rahmani - 3

Rubina Dilaik - 4

Nishant Bhat - 5

Pratik Sehajpal - 6

Kanika Mann - 7

Rajiv Adatia - 8