Patna’s litti chokha

Mumbai’s vada pav

Lucknow’s Tunde kebabs

Kochi’s masala fish fry

Hyderabad’s chicken dum biryani

Delhi’s chole bhature

Chennai’s idli dosa sambar

Srinagar’s gustaba

Amritsar’s makke di roti and sarson da saag