KamalHaasan - ₹ 50 cr

VijaySethupathi - ₹ 10 cr

LokeshKanagaraj - ₹ 8 cr

FahadhFaasil - ₹ 4 cr

Anirudh - ₹ 4 cr

Suriya - ZERO