Yogesh Kathuniya (Discus throw)

Nishad Kumar (High jump)

Praveen Kumar (High jump)

Sharad Kumar (High jump)

Suhas LY (Badminton)

Singhraj Adhana (Shooting)

Bhavina Patel (Table Tennis)

Harvinder Singh (Archery)

Shikhar Dhawan (Cricket)